راه حل امنیت برنامه های موبایل - آزمونگر

Mobile Security Solution - Tester (MSST)

زمان:

تاریخ:

راه حل امنیت برنامه های موبایل

آزمونگر

ابزاری حرفه ای برای اطمینان از امنیت کسب و کارهای موبایلی

استعلام

و احراز مالکیت

انتخاب بسته

و پرداخت هزینه

تعریف پروژه

و بارگذاریAPP

انجام تست

و ارائه گزارش

5min

2min

7min

15min

آنلاین، چابک و ارزان

ارائه راهکارهای امن سازی

رده بندی و تعیین اهمیت آسیب پذیری ها

شناسایی آسیب پذیری های امنیتی

فاصله زیادی تا رسیدن به امنیت دلخواه خود ندارید!

تمامی حقوق این سایت متعلق به آشنا ایمن است. - Copyright © 2018